16FED4F6EDB744D8C9C3FFF614E43159

دکوراسیون مطب دندانپزشکی

اهمیت طراحی زیبا مطب دندانپزشکی در آرامش بیماران

/%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D8%A8-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/

اهمیت طراحی زیبا مطب دندانپزشکی در آرامش بیماران امروزه بچه های تحریریه ی شرکت مبلمان اداری آدینا تصمیم دارند تا با شما خوانندگان عزیز در مورد موضوع دکوراسیون مطب دندانپزشکی مواردی را به اشتراک بگذارند. از دیگر قسمت های مهم در طراحی دکوراسیون تجاری می توان به طراحی دکوراسیون مطب ها از جمله...

چگونه بهترین طراحی داخلی را برای مطب خود پیاده کنیم

/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%8A%D9%85/

بدون شرح...

شرکت تجهیز دفتر یکتا سعی کرده است با خلق برند مبلمان اداری آدینا، حرف جدیدی در حوزه طراحی مبلمان اداری و صنعت مبلمان اداریداشته باشد . آدینا یک کلمه ترکی به معنی کوه است که در طراحی لوگوی شرکت نیز به معنای آن دقت شده است. به عبارت دیگر، ما مثل کوه پشت مشتریان خود هستیم. رنگ سازمانی ما نیز، رنگ های فیروزه ای و سرمه ای میباشد ، انتخاب رنگ فیروزه ای به دلیل ایده آل گرا بودن شرکت و انتخاب رنگ سرمه ای بدلیل عملگرا بودن آن است ، یعنی ما ایده آلهای ذهنی مشتریان خود در مورد مبلمان و دکوراسیون اداری را در عمل اجرا میکنیم. لطفاً به این موضوع توجه داشته باشید که آدینا در ایران هیچ نماینده‌ای ندارد.
پیشنهاد می‌کنیم قبل از انتخاب مبلمان اداری خود از بین لیست محصولات، حتما مقاله ما در این زمینه، یعنی راهنمای خرید مبلمان اداری و قبل از مشخص کردن چیدمان اداری خود، حتماً راهنمای ما در زمینه چیدمان مبلمان اداری را مطالعه نمایید.