میز کارگروهی ام دی اف

میز کار تیمی ساخته شده با ام دی اف:

ام دی اف یکی از پر کاربردترین مواد اولیه در صنعت مبلمان اداری است . آدینا نیز مانند دیگر شرکتهای همکار خود از ام دی اف بیشترین استفاده را در ساخت میز کارگروهی خود نموده است . ما با ام دی انواع میز کارگروهی دونفره ، میز کارگروهی چهار نفره ، میز کارگروهی شش نفره را طراحی و به بازار ارائه نموده ایم .

میز کار تیمی باعث افزایش روحیه همکاری در پرسنل میشود

استفاده از میز کار چند نفره در فضای کاری باعث زیبایی دکوراسیون اداری دفتر کار میشود.

معمولا در سبک مبلمان اداری مدرن از میز کارگروهی پایه فلزی استفاده میشود .