میز کارگروهی پایه فلزی

میز کار تیمی پایه استیل:

میز کارگروهی پایه فلزی که به تازگی بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته از دسته مبلمان اداری مدرن است. قابل پیش بینی بود که دکورسیون اداری مدرن تغییراتی را در تمام محصولات ایجاد میکند و این تغییرات در طراحی و استفاده از میز های اداری نیز دیده شد. میز کارگروهی ذاتا مدرن است چرا که بیشترین استفاده را از فضای موجود میبرد. زیبایی میز کارگروهی پایه فلزی استفاده از متریال فلز مات و براق، شیشه و 

چوب و ام دی اف در کنار یکدیگر است. در ادامه می توانید بخشی از محصولات میز کارگروهی پایه فلزی مبلمان اداری آدینا  را مشاهده کنید.