میز کارگروهی دایره ای

میز کار تیمی دایره ای 

آدینا برای مشتریانی که از کمترین فضا میخواهن بیشترین استفاده را ببرند . پیشنهاد میکند تا از میز کارگروهی دایره ای استفاده کنند . این میز اداری فضای کمی را اشغال میکند ولی دکوراسیون اداری دفتر شما را لوکس و زیبا جلوه میدهد .