میز کنفرانس مربع مستطیل

یکی از انواع شکل میز اداری کنفرانس ،چهارگوش است . میز کنفرانس میتواند بشکل مربع باشد یا بشکل مستطیل ، ما در مبلمان اداری آدینا سعی کرده ایم که میز کنفرانسهای مربع مستطیل را در طرحهای متنوع و با قیمت مناسب جهت خرید شما مشتریان عزیز ارائه دهیم .