تصاویر اجرای میز کانتر برای شرکتها

میز   کانتر چگونه طراحی میشود ؟ابعاد میز کانتر دار چقدر است ؟ آیا میز کانتر را   بصورت سفارشی هم میتوان طراحی و تولید کرد ؟آدینا طراحی و تولید انواع کانتر اداری را برای شرکتهای مختلف انجام داده است . ساخت میز پذیرش با تجهیزات   پیشرفته و طرح های متنوع در تخصص ماست