کانتر مربع مستطیل

کانتر مربع مستطیل

میز پذیرش چهارگوش در ورودی سازمان شما زیبایی خاصی به واحد نگهبانی یا واحد اطلاعات میبخشد . مبلمان اداری آدینا سعی کرده با ارائه انواع میزهای پذیرش چهارگوش بصورت تک کاربره و دو کاربره دست مدیران را در انتخاب این کانتر اداری مدرن باز بگذارد.

کانتر چهارگوش

برای اطلاع از قیمت کانتر پذیرش سفارشی و میز منشی مدرن  لطفا با دفتر مرکزی به شماره 02144620086 تماس بگیرید .با یکبار خرید از مبلمان اداری آدینا ،همراه همیشگی ما خواهید بود .