ابعاد مبلمان اداری مدرن

اینکه ابعاد مبلمان اداری مدرن چقدر است ؟ بستگی دارد به سفارشی بودن یا استاندارد بودن محصول اداری تولید شده اگر مشتری ابعاد خاصی را برای محصول مدرن خود درخواست کند و همچنین شرکت فروشتنده محصولات مدرن اداری نیز قابلیت ساخت سفارشی محصولات را داشته باشد حتما ابعاد مبلمان اداری چه در سبک مدرن و چه در سبکهای دیگر ابعاد دلخواه مشتری خواهد بود .

 

اما اگر فروشنده تجهیزات مدرن اداری ، اصرار به فروش محصولات تولید شده از قبل خویش که با یک استاندارد مشخص تولید شده اند داشته باشد .با یکبار خرید از مبلمان اداری آدینا ،همراه همیشگی ما خواهید بود .ابعاد مبلمان اداری خاص خواهد بود . بحث مدرن بودن نیست بحث خواسته های مشتری و استراتژیهای شرکت است بعضی از فروشندگان مبلمان اداری مدرن خود را سفارشی ساز میدانند و البته این را نقطه قوت خود نیز تلقی میکنند بدین معنی که دست مشتری هم برای تعیین ابعاد مبلمان مدرن اداری و هم تعیین رنگ آنها کاملا باز است .

 

اما بعضی از شرکتها نیز با توجه به حجم نمایندگیهایی که در سطح کشور برای فروش تجهیزات مدرن اداری خود دارند فقط استاندارد تولید میکنند و مشتری موظف است محصول را در همان ابعاد و همان رنگ بپذیرد .بیشتر بخوانید : انتخاب مبلمان اداری مدرن، فوت و فنهای اصلی