دکوراسیون اداری و انتخاب های بسیار مهم

هنگام تبدیل اهداف سازمانی به یک محیط کاری ملموس و واقعی که در فصل پیش توضیح داده شد باید تصمیمات مهمی گرفته شود.کجا و چگونه می خواهیم کار کنیم؟ چه گونه ای از فضای کار، فعالیت های ما را به بهترین شکل پشتیبانی میکند؟ تا چه اندازه از فن آوری های جدید استفاده می کنیم؟ با مرتب کردن این سوالات و سایر مسائل مشابه در چند بخش ، شش مبحث کلی برای تصمیم گیری به وجود می آید.

مکان: دفتر کار درمقابل هر جای دیگر

آیا کارمندان صرفا در دفتر کار مشغول هستند یا این که آزادی و امکان کار کردن در فضاهای دیگر مانند : خانه ، دفتر مشتریان یا در فضاهای عمومی مانند کافی شاپ را دارند؟

بهره وری: ورک استیشن های اختصاصی در مقابل میزهای اشتراکی

آیا کارمندان ورک استیشن های اختصاصی خودشان را دارند یا این که از فضاهای کاری متنوع غیراختصاصی به صورت اشتراکی استفاده میکنند؟

چیدمان: فضای باز در مقابل بسته

آیا چیدمان و ظاهر دفتر کار از فضاهای باز ساخته شده یا از اتاق های بسته؟ یا این که ترکیب متعادل تری از این دو استفاده میشود؟

ظاهر: فضای خنثی در مقابل فضای انتزاعی

آیا دفتر کار فضایی خنثی و در اصل برای کار است یا فضایی انتزاعی و ویترینی برای خیره کردن چشم ها ؟

بایگانی: کاغذ کمتر در مقابل بدون کاغذ

آیا کارمندان در فضایی کاملا دیجیتال مشغول به کار هستند یا این که فضایی برای کتاب ها و پرونده های ملموس در نظر گرفته شده است؟

استاندارد سازی: راه حل های وصله و پینه ای در مقابل یک ایده برای همه

آیا یک ایده در مورد دفتر کار به کل سازمان قابل اعمال است یا این که دپارتمان های مختلف مجاز به انتخاب های متفاوت در پنج موضوع ذکر شده هستند؟این سوالات طبعی استراتژیک دارند و تاثیر مستقیمی بر نحوه عملکرد سازمان خواهند داشت. به همین دلیل آنها معمولا جز، تصمیمات مدیریتی به حساب می آیند. هنگامی که این تصمیمات گرفته یا تائید شدند، میتوانند جهت فراهم آوردن توضیحات بیشتر و طراحی پروژه مورد استفاده قرار گیرند. در این بخش این شش انتخاب مهم به صورت مختصر بررسی میشوند.

 بیشتر بخوانید : مبلمان اداری کلاسیک

<<آدینا پاسخی شایسته به سلیقه شما >>

لطفا با کارشناسان بخش فروش ما با شماره 44620086در تماس باشید .