مبلمان اداری و پشتیبانی از تغییر فرهنگی:

شاید دخالت اثاثیه فیزیکی در تغییر فرهنگ سازمانی یک شرکت در گذشته کمی عجیب بنظر میرسید اما امروزه دیگر این امر که یک دفتر کاری و چیدمان محصولات اداری و همچنین سبک دکوراسیون اداری آن دفتر بیانگر شخصیت کارکنان و احترامی که به مشتریانشان میگذارند میباشد ما در این مقاله سعی کرده ایم که این مسئله را کمی باختصار برای همراهان مبلمان اداری آدینا توضیح دهیم پس در ادامه با ما همراه باشید :

بسیاری از سازمان ها ، پول و انرژی زیادی جهت بازنگری و تغییر فرهنگ سازمان خود صرف می کنند. در هر صورت تغییر فرهنگ کار یکی از سخت ترین وظایف مدیریتی است. فرهنگ پدیده ای دارای ریشه های عمیق است و به همین دلیل تغییر دادن آن کاری بسیار دشوار محسوب میشود. طراحی محیط اداری میتواند ابزار یا محرکی قدرتمند در این فرآیند باشد.

ساختمان ها و فضای داخلی شان بسیار نمایان،ملموس و همیشه در دید هستند. بنابراین طراحی فضای اداری برای ایجاد تغییرات فرهنگی، ابزار موثرتری نسبت به سخنرانی های مدیران و خبرنامه های داخلی شرکت ها به حساب می آید. به عنوان مثال نشاندن مدیران در یک فضای مشترک با کارمندان متوسط و دون پایه ، بسیار موثرتر و قوی تر از این است که صرفا بیان شود که سازمان باید نظام سلسله مراتبی را ضعیف تر کند.


چیدمان و طراحی متفاوت در محیط کار با هدف پشتیبانی از تغییر فرهنگی باید در هر صورت همگام با دگرگونی در شیوه مدیریت و فرآیندهای کاری پیش برود. به عنوان یک سازمان لازم است در نظر داشته باشید که چه نوع فرهنگی را میخواهید خلق کنید و هویت واقعی سازمان چیست. ساختن یک دفتر کاری فوق مدرن در حالی که کلیت سازمان تا حدودی ذهنیت سنتی را حفظ کرده ، میتواند به ضرر بهره وری کارآمدی باشد.

بیشتر بخوانید:چیدمان مبلمان اداری و تشویق به تعامل

 

ملاحظات مرتبط:

چه نوع پیامی را دفتر کار ، باید به کارمندان و ارباب رجوع منتقل کند؟

تا چه حد پیام مورد نظر با فرهنگ رایج همخوانی دارد؟

دفتر کار جدید چگونه با برنامه وسیع تر تغییر فرهنگی مرتبط میشود؟

واژگان کلیدی مرتبط با دفتر کار جدید چه کلماتی هستند ( به عنوان مثال ، داینامیک،مبتکرانه،هوشمندانه،راحت و آرام)؟

 <<آدینا پاسخی شایسته به سلیقه شما >>لطفا با کارشناسان بخش فروش ما با شماره 44620086در تماس باشید .