توجه به مشتریان رسالت همیشگی آدینا 

دیر بازیست استفاده از کلمات و عباراتی همچون" مشتری مداری" "مشتری محوری" و یا "توجه ویزه به مشتریان" و همچنین" وفاداری مشتری " در علم مدیریت مصطلح گردیده است وقتی به بیان و دیدگاه بعضی از کسب و کارها در ایران توجه می کنیم به نظر میرسد که این موضوع در آنها از واژه به عمل تبدیل نشده است و بقول معروف این اصطلاحات شاید بیش از اندازه لوکس و غیر واقعی بنظر میرسد .

 با یکبار خرید از مبلمان اداری آدینا ،همراه همیشگی ما خواهید بود .

 

شاید یکی از دلایل این مسئله این باشد که مشتریان ایرانی هنوز کامل به حق و حقوق خود اگاه نیستند و البته یکی از دلایل نیز میتواند انحصار در رقابت باشد زیرا در بسیاری از کسب و کارها بخصوص کسب و کارهای دولتی نظیر خود روسازی دولت با توجه ویزه ای که به صنعت خودرو سازی دارد رقابت را در آن خیلی محدود نموده است و به همین دلیل نیز بحث مشتری مداری در انها بسیار با شتاب کم و رشد اندک صورت پذیرفته است . 

 

 

ما در مبلمان اداری آدینا بعنوان یک شرکت پیشرو در صنعت مبلمان و لوازم اداری با درک نیازهای بروز جامعه و همچنین برگزاری دوره های آموزشی خاص مدیریتی در زمینه کسب رضایت مشتری و مشتری مداری سعی کرده ایم تا با ارائه محصولات با کیفیت مبلمان اداری و در زمان تعهد شده بتوانیم مشتریان خود را از مشتری یک بار به مشتری همیشگی و وفادار تبدیل نماییم . 


 

جایگاه این عبارت در کسب و کار آدینا کاملا مشخص شده است ما در آدینا دغدغه رسیدگی به مسائل مشتریان داریم .در آدینا برنامه های جذاب و علمی برای جذب بیشتر مشتریان تدارک دیده شده است . بیشتر زمان ما صرف اینکار میگردد.همچنین بخشی از زمان ما در طول ماه مشغول باز آموزی و یادگیری اصول و روشهای مشتری مداری و همچنین پیاده سازی آنها در سازمان میشود .


 

تفکر مشتری مدارانه در آدینا 

 

حتی مشتری مدارانه ترین شرکتهای بزرگ دنیا هم بدنبال کسب سود و البته ماندگاری در صنعت خود هستند و یکی از بهترین روشهای رسیدن به این هدف مشتری مداری واقعی میباشد .زیرا همه مسدانند در غیر اینصورت باید صحنه کسب و کار را برای همیشه ترک نمایند . 


شرکت های زیادی در طول سالیان گذشته مشغول به همین فعالیتهایی بوده اند که ما امروز به ان مشغولیم اما دیگر وجود خارجی ندارند یا ورشکست شدند یا تعطیل شده اند ولی دلیل آنرا باید فهمید شاید با مشکلات متفاوتی روبرو شده اند ولی ممکن است تفکر مشتری محور هم نداشته باشند . این بحث که شما فکر کنید مشتری مداری یعنی در مقابل مشتری خم و راست بشویم و فقط به او لبخند بزنیم نمیتواند تمام موضوع مشتری مداری باشد .


ما باید بدانیم مشتری چه میخواهد و منافع او چیست  تفاوت مشتری های امروزی با مشتریهای قبلی در چیست ؟ذائقه و سلیقه مشتریان در صنعت مبلمان اداری چگونه تعیین میشود .؟

قسمت دوم مقاله :تعهد مبلمان اداری آدینا ، مشتری مداری