کاهش هزینه ها در طراحی دفتر کار 

کاهش هزینه ها، هدف بزرگی در بسیاری از پروژه ها است. استقرار سازمان و کارمندان در محل پر هزینه است و همیشه به شکل کارآمد انجام نمی شود. ورک استیشن های یک ساختمان اداری به صورت میانگین تنها 50 تا 60 درصد از اوقات پر هستند ، در حالی که هزینه های سنگینی برای اجاره محل ، تهویه،نگهداری یا نظافت آنها میشود.

بالا بردن کارایی محل کار و افزایش تراکم دفتر کار به شکل قابل توجه ای به سرو سامان دادن هزینه ها کمک خواهد کرد. اشتراک در استفاده از میزها، نیاز به ورک استشن ها و فضاسازی باز را کاهش میدهد و امکان جا دادن تعداد بیشتری از کارمندان را فراهم می آورد.مبنای دیگری که موجب کاهش هزینه ها میشود ، استاندارد کردن ابعاد و جانمایی در محل است که باعث کاهش هزینه های ناشی از جابجایی های داخلی میشود.

کاهش هزینه ها باید همیشه در ارتباط با کارکرد کارمندان سنجیده شود. با وجود این که هزینه اداره یک ساختمان اداری ،حداقل 10 تا 20 درصد کل هزینه های جاری را پوشش میدهد ، اما در مقایسه با هزینه کارمندان به نسبت پایین تر است. این بدان معناست که استفاده موثر از فضا واجد اهمیت است : اما مهمتر از آن،خلق محیطی است که افراد در آن می توانند به شکل کارآمدی فعالیت کنند.

نکته مهم دیگر ، مقایسه میان هزینه های جاری و هزینه های زیربنایی است. به عنوان مثال استفاده اشتراکی از میزها میتواند به شکل قابل توجه ای هزینه های جاری ساختمان را کاهش دهد، اما در کل نیازمند سرمایه گذاری بیشتر در فن آوری اطلاعات و مبلمان است.


ملاحظات مرتبط:

نیاز به کاهش هزینه از کجا ناشی میشود.(و مزایای پیش بینی شده چه چیزهایی هستند؟)

گزینه های کاهش فضا به ازای هر ورک استیشن چه چیزهایی هستند؟

گزینه های افزایش بهره وری ورک استیشن ها چه مواردی هستند؟

چگونه میتوان تناوب و هزینه های جابجایی داخلی را کاهش داد؟

تا چه حد صرفه جویی در هزینه ها میزان رضایت و کارآمدی کارمندان را به خطر می اندازد؟

 

 <<آدینا پاسخی شایسته به سلیقه شما >>لطفا با کارشناسان بخش فروش ما با شماره 44620086در تماس باشید .