چیدمان

استقرار و چیدمان فیزیکی یک ساختمان اداری ، تصمیم سازمانی بزرگی به حساب می آید،زیرا این تصمیم تاثیر مهمی بر شیوه تعامل و احساس افراد خواهد داشت. به عنوان مثال، دفاتر کاری باز، با ارتباط و تعامل و در عین حال با آلودگی صوتی و کمبود حریم خصوصی پیوند نزدیکی دارند. از طرف دیگر، دفاتر کاری بسته و سلولی موجب تمرکز و حفظ امور محرمانه، ولی احتمالا انزوا نیز میشوند.دکوراسیون اداری نیز از این امر مستثنی نمیباشد .


واضح است که واقعیت خیلی سیاه و سفید نیست و می بینیم که دفاتر کاری باز هنگامی که همه مشغول و متمرکز انجام کارشان هستند ، ساکت است. در حالی که دفاتری کاری بسته و سلول-مانند در مواقعی که با یک همکار پرحرف  به اشتراک گذاشته میشود ،به سختی رنگ آرامش را به خود می بینند. راه حل های متعادل کننده در تلاش هستند تا بهترین ویژگی های این دو وضعیت کاری متفاوت را ترکیب کنند تا برای کارمندان، فضاهای کاری باز برای تعامل و باجه های مطالعه برای تمرکز فراهم کنند.


در حالی که دفاتر کاری سلول-مانند همواره میان کارمندان محبوب بوده اند، دفاتر کاری باز در حال حاضر راه حل رایح به حساب می آید. منطق نهفته در این امر این است که سازمان ها و شرکتها امروزه ارزش و اعتبار زیادی برای همکاری و کار تیمی قائل هستند. دلیل دیگر ، مربوط به کارآیی و انعطاف دفاتر کاری باز میباشد، آنها میتوانند کارمندان بیشتری را در خود جا بدهند و میتوان به سادگی چیدمانشان را تغییر داد و نیازی به پارتیشن و دیوارسازی پرهزینه ندارند. در مورد دفاتر سلول-مانند میزان مشخصی از کارآیی، با استاندارد سازی ابعاد اتاق به دست می آید.


بیشتر بخوانید :بهره وری با میزهای اداری 

راه حل مطلوب راجع به چیدمان ، به فعالیت هایی بستگی دارد که نیازمند تسهیل شدن هستند. کارمندانی که وظایف پیچیده ای بر عهده دارند ، که نیازمند بازه های زمانی طولانی از تمرکز کامل هستند-اغلب در فضاهایی بهترین عملکرد را دارند که میزان مشخصی از حریم خصوصی و سکوت را فراهم میکند. کارمندانی که فعالیت های عادی و روزمره را انجام میدهند یا اینکه در تیم های کاری مشغول هستند، راحت تر میتوانند در فضاهای باز مستقر بشوند. فاکتور مهم دیگری که باید در نظر داشت، فرهنگ است. اتاق های خصوصی اغلب بیانگر فرهنگی سلسه مراتبی یا فرد –محور است، در حالی که چیدمان های باز میتواند جهت برجسته کردن ارزش های گروهی و ساختارهای عرضی سازمان مورد استفاده قرار بگیرد.

ملاحظات مرتبط

- توازن مناسب و مورد نظر میان ارتباط و تمرکز چیست؟

- تا چه حدی نیاز به تنظیمات گروهی همراه با تعامل مداوم وجود دارد؟

- تا چه اندازه ای نیاز به محرمانه بودن و یا ملاقات های دو نفره وجود دارد؟

- تا چه اندازه ای حریم خصوصی و ابعاد اتاق به عنوان نماد مقام و رتبه در نظر گرفته می شود؟

- محیط کار تا چه حد باید موثر و انعطاف پذیر باشد؟


چیدمان های باز

مزایا

  • توسعه دادن و تشویق تعامل
  • استفاده موثر از فضای کار گران قیمت
  • چیدمان ورک استیشن ها به سادگی میتواند تغییر کند، بدون نیاز به جابجا کردن دیوارها و پارتیشن ها
  • میتواند منعکس کننده یک فرهنگ تجاری باز و در تعامل باشد.

معایب

  • خطر تولید صداهای نابهنجار و ایجاد اختلال
  • حریم بصری محدود
  • خطر تراکم بیش از حد
  • نبود قابلیت کنترل و تنظیم فردی هوای محیط(دما و تهویه)
  • اجرای طرح چیدمان های باز ممکن است با مقاومت کارمندانی روبرو شود که به دفاتر سلول مانند عادت کرده اند.

 

 

<<آدینا پاسخی شایسته به سلیقه شما >>لطفا با کارشناسان بخش فروش ما با شماره 44620086در تماس باشید .