کاهش اثرات زیست محیطی

محیط زیست امروزه یکی از اولویتهای اول هر سازمانی است خیلی از سازمانها برای اثبات پایبندی خود به احترام به محیط زیست اقدام به پیاده سازی و اخذ گواهینامه ISO14000نیز کردهاند در خیلی لز شهرهای بزرگ هم هنگام دادن مجوز برای تاسیس یک ساختمان موارد زیست محیطی را هم در نظر میگیرند ما در این مقاله سعی داریم این نکته که طراحی صحیح یک دفتر کار چگونه میتواند کمترین اثر مخرب را بر روی محیط زیست داشته باشد با شما سخن بگوییم پس در ادامه با  آدینا همراه باشید :

از آنجا که ساختمان های اداری به منابع طبیعی زیادی برای فرآیند ساخت و ساز و میزان بیشتری از این منابع را برای روندهای اجرایی خود نیاز دارند، تاثیر عمده ای بر محیط زیست میگذارند . همانند صنعت حمل و نقل ،ساختمان ها بزرگترین مصرف کننده های انرژی هستند و بنابراین نقش مهمی در تخریب لایه اوزون ایفا میکنند. علاوه بر این راه اندازی ساختمان های اداری نیازمند حجم بالای آب است و همین باعث به هدر رفتن میزان زیادی آب میشود.


انتخاب ایده ساخت فضای اداری ( به طور خاص فضای اشغال شده توسط ورک استیشن ها و مشترک بودن یا نبودن آنها)تاثیر زیادی بر اثرات مخرب بر محیط زیست دارد.محیط کمتر و استفاده انعطاف پذیر از ورک استیشن ها نه تنها منجر به کاهش نیاز به فضا میشود. بلکه به مصالح نگهداری،گرمایش و سرمایش، نورپردازی، نظافت کمتر و همین طور به تخریب کمتر پس از پایان چرخه استفاده نیاز دارد.

انعطاف پذیری فضای اداری همچنین حوزه عمل قابل توجهی را برای صرفه جویی در منابع طبیعی به وجود می آورد.اگر کار ساختمانی زیادی هر بار که ساختار سازمانی با فرآیندهای کاری تغییر میکند،نیاز باشد.محیط زیست به شکل نامطلوبی تحت تاثیر قرار میگیرد. یک دفتر کار بازتر و انعطاف پذیرتر میتواند هنگام بروز تغییرات باعث کاهش فعالیت های اضافه شود. در موارد خاص ساختمان های ادارای ممکن است آنقدر انعطاف پذیر باشند که بتوانند امکان بهره برداری های کاملا متفاوت مانند استفاده به عنوان آپارتمان مسکونی را امکان پذیر کنند.


سایر ملاحظات محیط زیستی بیشتر به طراحی و تجهیز ساختمان مربوط میشوند. این ملاحظات ممکن است شامل استفاده از مصالح منطبق با چرخه ی حیات باشد که به طور خاص نیازمند هزینه نگهداری و منابع انرژی جایگزین کمتر وگرمایش و سرمایش تنها در ساعت های اصلی فعالیت کاری باشند.

 بیشتر بخوانید :تغییر فرهنگ سازمانی با مبلمان اداری 

ملاحظات مرتبط:

گزینه ها ی منجر به کاهش پسماند کربنی دفترکار چه چیزهایی هستند؟

گزینه های منجر به کاهش مصرف مواد خام چه چیزهایی هستند؟

گزینه های منجر به کاهش مصرف انرژی و آب چه چیزهایی هستند؟

گزینه های منجر به کاهش تولید پسماند چه چیزهایی هستند؟

گزینه های منجر به افزایش بازیافت انرژی ، آب و پسماند چه چیزهایی هستند؟

 

<<آدینا پاسخی شایسته به سلیقه شما >>لطفا با کارشناسان بخش فروش ما با شماره 44620086در تماس باشید .