هر یک از عناصر مبلمان اداری جایگاه خود را دارند و نمیتوان بطور خاص آنها را رتبه بندی کرد. همانطور که در داخل سازمان نیز مطابق چارت سازمانی یک سلسله مراتب وجود دارد میتوان در دکوراسیون اداری نیز بهمین صورت اهمیت را در نظر گرفت. در این میان میز مدیریت نیاز به یک توجه ویژه دارد.

میز مدیریت و جایگاه آن درمبلمان اداری ، اهمیت این میز اداری در سازمان

از آنجاییکه مدیر عامل نقش هدایت کننده و راهبر کل سازمان را دارد. میتوان این مطلب را بیان کرد که میز مدیریت مرکز فرماندهی و هدایت اهداف و دستاوردهای یک سازمان میباشد. این میز دقیقا نقطه ای است که تمام فرامین از آنجا صادر میشود و مدیران ارشد سازمان با ایده های خاص خود ، کار پیشبرد استراتژیهای سازمان مبتنی بر بهبود مستمر و پیشرفت روزمره را دارند.

بیشتر بخوانید: ابعاد استاندارد میز مدیریت چقدر است؟

میز مدیریت و جایگاه آن درمبلمان اداری ، اهمیت این میز اداری در سازمان

یقینا با توجه به همه موارد فوق هر چه بیشتر در طراحی و خرید میز مدیریت وقت گذاشته شود باز جا دارد. انتخاب یک میز مدیریت فقط به ابعاد آن بستگی ندارد بلکه باید دید یک میز مدیریت چه کمکی برای ارتقاء آرامش ، و بهره وری مدیریت میتواند انجام دهد.

میز مدیریت و جایگاه آن درمبلمان اداری ، اهمیت این میز اداری در سازمان

البته خیلی ساده انگارانه  است که بدون توجه به دکوراسیون اداری اتاق مدیریت ، فقط به میز اداری آن توجه کرد. اتاق مدیریت باید باطرحی خاص ، نورپردازی عالی و بازی با رنگ ها و استفاده از سایر عناصر دکوراسیون داخلی نظیر کتابخانه ، گلدان ، پرده ها و.... طراحی گردد.

میز مدیریت و جایگاه آن درمبلمان اداری ، اهمیت این میز اداری در سازمان

میز مدیریت و جایگاه آن درمبلمان اداری ، اهمیت این میز اداری در سازمان

استفاده از یک میز کنفرانس ، یک کمد لباس که با میز تلویزیون نیز بصورت یکپارچه تولید شود ، میز پذیرایی کوچک و نیم ستهای اداری راحت ، مواردی است که باید آنها را در زمان طراحی اتاق مدیریت دید و البته نقطه توجه باید در میز مدیریت باشد یعنی میز مدیریت چنان با شکوه و زیبا طراحی گردد که مانند نگینی در وسط همه این لوازم و تجهیزات اداری بدرخشد.

برای مطالعه بیشتر شما:هزینه مبلمان اداری و تاثیر آن در انتخاب

میز مدیریت و جایگاه آن درمبلمان اداری ، اهمیت این میز اداری در سازمان

استفاده از تابلوهای خاص ، حتما پیشنهاد میگردد. لوگوی سازمان و شعار سازمانی و همچنین رنگهای سازمانی باید بطور خاصی در تجهیزات اداری اتاق مدیریت بازتاب داشته باشد. در میز مدیریت ، اتاق مدیر عامل لازم است بحث امنیت کشوها و فایلهای اداری بدقت رعایت گردد. امروزه حتی کشوهاییکه با قفل الکترونیک باز میشوند نیز در میزهای مدیران جای خود را پیدا کرده اند و اما نتیجه گیری نهایی ، حتما برای فرمانده کل ابزاری عالی تدارک ببینید.

میز مدیریت و جایگاه آن درمبلمان اداری ، اهمیت این میز اداری در سازمان

 

<<آدینا پاسخی شایسته به سلیقه شما>>

لطفا با کارشناسان بخش فروش ما با شماره 44620086 در تماس باشید .